Geld.nl

Op geld.nl kan je alles vinden over het lenen van geld. Je kan het zo eenvoudig vergelijken. Je hebt bij de meeste kredietverstrekkers keuze uit een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Met een persoonlijke lening krijg je meer zekerheid over de kosten en de looptijd. Een doorlopend krediet geeft juist iets meer flexibiliteit, omdat je alle bedragen die je al hebt afgelost weer opnieuw mag opnemen. Op de website kun je de verschillen vinden en tevens handige tips om een goed doordachte keuze te maken voor je lening.

Geld.nl

Zekerheid vs. Flexibiliteit

Het belangrijkste verschil tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet is dat je bij een persoonlijke lening de zekerheid van de kosten hebt. Je krijgt in één keer het hele bedrag op je rekening en je betaalt zo elke maand een vast bedrag aan aflossing en rente. Je kiest vooraf hoelang je over het aflossen doet, dat wordt de looptijd genoemd. Daarnaast staan de looptijd en de rente altijd vast, zo weet je precies hoeveel de lening gaat kosten en wanneer je helemaal klaar bent met aflossen. Wanneer je kiest voor een doorlopend krediet heb je minder zekerheid over de kosten, maar je krijgt er wel veel flexibiliteit voor terug. Je spreekt namelijk met de bank een limiet af over je krediet. Tot dit bedrag bepaal je zelf wanneer en hoe vaak je geld opneemt. Je betaalt alleen aflossing en rente over het bedrag dat je opneemt. De rente die je betaalt kan tussentijds gewijzigd worden. Je kan de afgeloste bedragen altijd weer opnieuw opnemen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *